GDPR

Informace o naší organizaci a webových stránkách

Provozovatel této stránky společnost Alvosoft s.r.o., provozovatel Imperial Sushi,  pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen “GDPR” dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen “ZOOÚ”) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím webu www.imperialsushi.cz, odesláním webové přihlášky na exkurze prostřednictvím webu www.imperialsushi.cz či oslovení společnosti či jejích pracovníků prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu uděluji Alvosoft s.r.o., se sídlem Na žertvách 2431/21, Praha 8 – Libeň, PSČ: 180 00, IČO: 03876969, emailový kontakt: orders@imperialsushi.cz (dále jen ” Imperial Sushi “), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

Společnost Imperial Sushi poskytuje tyto Zásady ochrany osobních údajů a informují vás o postupech a rozhodnutích, která můžete učinit ohledně způsobu, jakými jsou shromažďovány vaše informace na internetu a jak se tyto informace používají. Přečtěte si prosím pečlivě tyto Zásady ochrany osobních údajů a čas od času tuto stránku znovu navštivte, abyste se seznámili s případnými změnami, které byly provedeny.

Imperial Sushi může tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli pozměnit zveřejněním pozměněných ustanovení na tomto webu. Všechna změněná ustanovení vstupují automaticky v platnost v den uvedený ve zveřejněných Zásadách ochrany osobních údajů, pokud není uvedeno jinak.

Weby, na které se tyto Zásady ochrany osobních údajů vztahují

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny webové stránky a domény vlastněné Imperial Sushi i webových stránek určených pro konkrétní regiony nebo země (dále souhrnně nazývané „webové stránky Imperial Sushi“). Webové stránky www.imperialsushi.cz mohou pro vaše pohodlí a informaci obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte webové stránky Imperial Sushi. Tyto webové stránky ani jejich postupy ochrany osobních údajů nemáme pod kontrolou. Mohou se lišit od našich vlastních postupů ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout nesouvisejícím třetím stranám. Nesledujeme ani nekontrolujeme informace shromažďované takovými webovými stránkami, ani postupy ochrany osobních údajů, které uplatňují třetí strany, a nejsme odpovědní za takové postupy ani za obsah takových webů.

Typy informací, které shromažďujeme a používáme

„Osobní informace“ nebo „osobní údaje“ v těchto zásadách znamenají informace o identifikovatelných osobách, které jsou chráněny zákonem v jurisdikci, kde sídlíte. V některých jurisdikcích nebudou „osobní informace“ nebo „osobní údaje“ zahrnovat pracovní kontaktní informace.

  Webové stránky Imperial sushi shromažďují informace řadou různých způsobů a za různými účely. Pokud se rozhodnete zaregistrovat se na webových stránkách Imperial sushi, budete požádáni o poskytnutí kontaktních informací (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně jedinečné přihlašovací jméno a heslo). Tyto informace používáme k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně služeb na našem webu, o které jste projevili zájem. Vaše kontaktní informace můžeme rovněž používat k tomu, abychom vám zasílali informace o dalších produktech a službách Imperial Sushi a také propagační materiály od některých našich marketingových partnerů, které by vás mohly zajímat. Pokud tato propagační oznámení nechcete dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit při poskytování kontaktních informací nebo kdykoli poté tak, že aktualizujete své předvolby (viz část Odhlášení z odběru níže).

  Rovněž máte možnost poskytnout demografické informace (jako je věk, pohlaví, národnost atd.). Imperial sushi používá tyto demografické informace k tomu, aby porozuměla vašim potřebám a zájmům a mohla vám poskytovat personalizovanější obsah webu. Imperial sushi  informace používá ke zpracování vašich poptávek a objednávek, umožnění účasti v propagačních nabídkách a usnadnění vašeho vztahu s námi.

  Prostřednictvím webových stránek Imperial sushi můžete objednávat produkty nebo služby, žádat o informace nebo se přihlásit k odběru marketingových nebo doplňkových materiálů. Abyste od nás mohli zakoupit nějaký produkt nebo službu, požádáme vás o určité informace. Budete muset poskytnout kontaktní informace (jako je jméno, e-mailová adresa a adresa) a platební informace (jako je fakturační adresa). Platební informace, které od vás shromáždíme, se používají pouze k tomu, abychom vám vyfakturovali produkty a služby, jež jste zakoupili.

  Ve většině případů nám dáte souhlas k používání vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami tím, že nám dotyčné informace poskytnete. V některých případech můžeme konkrétně požádat o váš výslovný souhlas, pokud se domníváme, že informace jsou citlivé, nebo pokud naše použití informací může zahrnovat jiné způsoby použití, jež nejsou obsaženy v těchto Zásadách ochrany osobních informací či jiném oznámení o ochraně soukromí, které jsme vám zpřístupnili.

  Webové stránky Imperial sushi automaticky shromažďují technické informace o vaší návštěvě (jako je typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb, typ platformy, IP adresa, stránky, ze kterých jste přišli nebo na které jste odešli, operační systém, časové razítko). Tyto informace nespojujeme s ostatními informacemi o vás. Tyto informace shrnujeme pro tvorbu výkazů o webových stránkách Imperial Sushi za účelem analýzy trendů, diagnostiky problémů s naším serverem a správy webových stránek Imperial sushi, sledování pohybu uživatelů a způsobů využití a ke shromažďování obecných demografických informací.

 V případě odeslání kontaktního formuláře či e-mailového a telefonického oslovení pracovníků Imperial sushi souhlasíte se zpracováním osobních údajů následovně:

Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
  • Účelem zpracování osobních údajů je:
  • Zasílání obchodních nabídek Imperial sushi. Zejména se jedná o informace o připravovaných a realizovaných akcích Imperial Sushi.
  • Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání

  Odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Alvosoft s.r.o. tj. www.imperialsushi.cz či oslovení pracovníky Imperial sushi údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašujete, že jste byl Imperial sushi řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Imperial sushi poskytovány dobrovolně.

V případě projeveného zájmu o nabídku a poradenství, případně i přihlášení na jazykový kurz, letní tábor, zahraniční jazykový kurz, studium na zahraniční univerzitě Imperial sushi, stáže či práce v zahraničí souhlasíte se zpracováním osobních údajů následovně:

Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt

  Tyto osobní údaje jsou nezbytné především pro vytvoření konkrétní nabídky, poradenství, komunikaci, potřebnou administrativu a organizační zajištění některých z akcí. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce, kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro vytvoření konkrétní nabídky, poradenství, komunikaci, potřebnou administrativu a organizační zajištění některých z akcí, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

Účelem zpracování osobních údajů je:

zpracování údajů je nutné pro vytvoření konkrétní nabídky, poradenství, komunikaci, potřebnou administrativu a organizační zajištění některých z akcí. Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci nutností, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce, kterým jsme povinni je poskytnout.Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro vytvoření konkrétní nabídky, poradenství, komunikaci, potřebnou administrativu a organizační zajištění některých z akcí, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.

Zasílání obchodních nabídek Imperial sushi. Zejména se jedná o informace o exkurzi, termínech kurzů, spuštění přihlášek na letní tábory, newslettery, nabídka zahraničních škol, školní pobyty a informace o připravovaných a realizovaných akcích Imperial sushi.

odesilatel souhlasí s případným užitím fotografií či videozáznamů, zachycující jeho dítě, přihlášenou osobu. Tyto fotografie a videozáznamy budou použity výhradně k prezentaci a propagaci v režii Imperial sushi údajů a to na sociálních sítích, fyzických nosičích, v reklamních spotech a dalších nosičích.

Doba souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů:

jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů se uděluje na dobu neurčitou do odvolání. Fotografie a videozáznamy budou zpracovány na dobu neomezenou bez možnosti odvolání souhlasu po uskutečnění samotné akce. Ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu dvou let, následně budou smazány a skartovány.

Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Zahraničním partnerům, se kterým spolupracujeme na zahrničních programech a akcích.

Oprávněné instituce (např. Policie ČR, ambasády apod.)

Imperial sushi s.r.o., IČ: 03876969, Praha 8 – Libeň, Na žertvách 2431/21, PSČ 180 00

  Odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím webu Imperial sushi údajů tj. www.imperialsushi.cz, či oslovením pracovníků Imperial Sushi údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašujete, že jste byl Imperial sushi řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Imperial sushi poskytovány dobrovolně. Dále souhlasíte s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit (viz část Odhlášení z odběru níže). Dále souhlasíte s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky či objednávky, je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednaného programu či služby, bude vzhledem k nemožnosti program či službu realizovat, postupováno dle platných podmínek.

*Poučení

  Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení”), informuje, že:

osobní údaje Imperial Sushi údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,

důvodem poskytnutí osobních údajů Imperial sushi je váš zájem o zasílání obchodních nabídek Imperial sushi

máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Imperial sushi přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Imperial sushi při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. Jedinou výjimku tvoří již zpracované fotografie či videozáznamy sloužící k propagaci činnosti Imperial sushi, již zveřejněné videozáznamy či fotografie nelze smazat.

Komunikace od Imperial sushi

  Jakmile se zaregistrujete, pošleme vám uvítací e-mailovou zprávu k ověření vašeho uživatelského jména a hesla. Rovněž budeme odpovídat na vaše dotazy, poskytovat vám požadované služby a spravovat váš účet. Budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu a telefonu a vynaložíme veškeré úsilí, abychom respektovali vaše preference.

  Rovněž vám budeme zasílat informace o nových produktech, službách, speciálních úsporách, propagačních akcích a obecných záležitostech. Pokud tyto informace nechcete dostávat, můžete se odhlásit z odběru budoucích zpráv (viz část Odhlášení z odběru níže).

  Pokud se chcete přihlásit k odběru našich newsletteru, budeme používat vaše jméno a e-mailovou adresu k tomu, abychom vám zasílali newsletter. K odběru těchto newsletteru se můžete přihlásit na naší registrační stránce. Kdykoli se můžete odhlásit (viz část Odhlášení z odběru níže).

  Pokud to bude nutné, Imperial sushi vám bude zasílat oznámení související se službami, jejichž povaha nebude propagační. Pokud si je nepřejete dostávat, můžete svůj účet na webových stránkách Imperial sushi deaktivovat.

  Upozorňujeme, že vaši e-mailovou adresu nebudeme poskytovat svým obchodním partnerům. Můžeme vám ovšem jménem našich obchodních partnerů zasílat nabídky. Můžete se odhlásit z odběru e-mailových nabídek od Imperial sushi, jak je popsáno níže.

Sdílení informací a přenos přes hranice

 Imperial sushi uzavírá smlouvy s poskytovateli služeb a dodavateli, kteří jsou třetími stranami, ohledně dodávky kompletních produktů, služeb a zákaznických řešení popsaných výše. Tito poskytovatelé služeb se mohou změnit nebo můžeme uzavřít smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, abychom lépe vycházeli vstříc svým zákazníkům. Partneři Imperial sushi mohou vám poskytovat služby a mohou získávat vaše osobní údaje. Pokud předáme vaše osobní údaje partnerským společnostem nebo třetím stranám, požadujeme, aby příjemci vašich osobních údajů tyto údaje chránili pomocí administrativních, technických a bezpečnostních postupů; na vaše osobní údaje se ovšem budou vztahovat také zákony jurisdikce, které platí pro naše partnerské společnosti nebo třetí stranu.

  Vaše osobní údaje mohou být přenášeny přes hranice států nebo zemí. Obyvatelé EHP a Kanady by měli vzít na vědomí, že osobní údaje mohou být přenášeny mimo EHP a Kanadu, do Spojených států a dalších zemí za účelem konsolidace dat, ukládání, zjednodušené správy zákaznických informací, tvorby výkazů a jiného interního vy  užití.

 Imperial sushi bez vašeho svolení nesděluje osobní údaje třetím stranám k jejich vlastnímu využití. V některých případech ovšem Imperial sushi může být povinna sdílet informace na základě platných zákonů. Imperial sushi může být například povinna sdělit informace na základě soudního příkazu, předvolání nebo rozkazu. Kromě toho můžeme v souladu s platnými zákony dobrovolně poskytnout informace, abychom pomohli při vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení, nebo tam, kde je prozrazení informací nutné k ochraně našich systémů, našeho podnikání nebo práv jiných osob.

Soubory cookie a jiné digitální značky

 Imperial sushi automaticky shromažďuje informace prostřednictvím používání souborů cookie a jiných digitálních značek. Soubory cookie a digitální značky jsou malé počítačové soubory, které mohou být ukládány na pevný disk vašeho počítače nebo vkládány na naše webové stránky a které nám umožňují identifikovat vás a sledovat vaši návštěvu na webových stránkách Imperial sushi. Když si například rezervujete kurz nebo vyplňujete test, používáme v průběhu realizace soubory cookie, abychom vaši objednávku nebo odpovědi mohli sledovat v jednotlivých krocích rezervačního procesu či chybovosti v probíhajícím testu. Imperial sushi může využívat služeb třetích stran ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů prostřednictvím použití souborů cookie a jiných digitálních značek naším jménem. Soubory cookie můžete ve svém počítači zakázat změnou nastavení v nabídce předvoleb nebo možností vašeho prohlížeče. Pokud se rozhodnete zakázat soubory cookie, možná nebudete moci přistupovat do určitých oblastí webových stránek Imperial sushi.

Ochrana soukromí dětí

 Imperial sushi je odhodlána chránit soukromí dětí a doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně účastnili aktivit a zájmů svých dětí na internetu. U mladších osob než 18 let je zpracování jejich údajů u nás možné jen se souhlasem zákonného zástupce – tj. rodiče, soudem ustanoveného opatrovníka či jiné osoby, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti.

Vaše volby a odhlášení odběru

 Imperial sushi vám dává možnost dostávat celou řadu informací, které doplňují naše produkty a služby. Můžete se přihlásit k odběru informací týkajících se určitých konkrétních produktů a služeb a marketingových sdělení. Sdělení mohou zahrnovat informace o nových produktech, speciální nabídky nebo pozvání k účasti v průzkumech trhu. Imperial sushi vám dává možnost odmítnout používání vašich osobních údajů k určitým účelům v okamžiku, kdy o tyto informace požádáme. Pokud si od nás například koupíte produkt či službu a nepřejete si dostávat od nás žádné další marketingové materiály, můžete svou volbu uvést na objednávkovém formuláři.

  Pokud už nechcete dostávat naše newslettery nebo propagační sdělení, můžete se odhlásit z jejich odběru dle pokynů uvedených v každém newsletteru nebo sdělení či zasláním e-mailové zprávy na adresu orders@imperialsushi.cz. Do předmětu zprávy prosím napište heslo „Odhlásit marketing“ .

Zajištění bezpečnosti informací

 Imperial sushi nezaručuje ani negarantuje zabezpečení našich serverů, ani nemůžeme zaručit, že informace, které předáte prostřednictvím webových stránek Imperial sushi nebudou při přenosu po internetu někým zachyceny. Dodržujeme obecně uznávané technické standardy odvětví k ochraně osobních údajů, které jsou nám poskytovány, a to jak při přenosu, tak po jejich obdržení. Pokud do našich registračních nebo objednávkových formulářů zadáváte citlivé informace, tyto informace šifrujeme pomocí technologie SSL.

Změny společnosti

  V případě, Imperial sushi projde změnou, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej veškerých nebo některých aktiv, vaše osobní informace budou pravděpodobně součástí převáděných aktiv.

Podmínky použití

  Pokud se rozhodnete navštívit webové stránky Imperial sushi, vaše návštěva a případné spory týkající se ochrany osobních údajů se budou řídit těmito Zásadami ochrany osobních údajů a našimi podmínkami používání včetně například odmítnutí záruky, omezení odpovědnosti a řešení sporů v rozhodčím řízení.

Jak nás kontaktovat

  Vašich názorů si ceníme. Pokud máte ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nějaké připomínky nebo otázky nebo pokud nás chcete upozornit na nějakou obavu ohledně zacházení s osobními údaji, pošlete nám prosím e-mailovou zprávu na adresu orders@imperialsushi.cz. Pokud se vaše obava týká ochrany soukromí, napište prosím do předmětu vaší e-mailové zprávy heslo „Osobní“.

 

Podmínky používání webových stránek

 

  Váš přístup k těmto stránkám a jejich užívání podléhají následujícím podmínkám a všem příslušným zákonům.

Platné od 25. května 2020

   PROSÍM PŘEČTĚTE SI NÁSLEDUJÍCÍ DOPORUČENÍ, JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA. Tyto smluvní podmínky užití (“Podmínky”) upravují vaše užívání stránek Imperial Sushi. Pro účely těchto Podmínek “Webová stránka” odkazuje na www.imperialsushi.cz stejně jako na jiné webové stránky, které Alvosoft s.r.o. provozuje a která odkazují na tyto Podmínky. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami, neměli byste na naše webové stránky přistupovat ani je užívat.

   Další informace o tom, jak shromažďujeme a využíváme údaje týkající se používání a výkonu webových stránek, stejně jako naše odpovědnosti a vaše práva ve vztahu k jakémukoli zpracování vašich osobních údajů, si také přečtěte v našich zásadách ochrany osobních údajů.

1) Přijetí podmínek užívání

 Přístupem k této webové stránce a jejímu užívání souhlasíte s následujícími podmínkami. V případě, že nesouhlasíte s podmínkami v těchto dokumentech, neměli byste stránky užívat.

 Užití Imperialsushi.cz: zobrazením nebo stažením jakýchkoli informací nebo obsahu z webu nebo na webovou stránku potvrzujete, že jste si přečetli Podmínky užití, rozuměli jim a budete je dodržovat.

2) Změny podmínek užívání

   Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit, upravit, nahradit nebo jinak upravovat tyto Podmínky. Datum poslední úpravy je uvedeno na konci těchto Podmínek užití. Je na vás, abyste tuto stránku občas prozkoumali a aktualizovali.

   Když provedeme nějaké aktualizace těchto Podmínek, upozorníme na tuto skutečnost na webových stránkách. Navíc vás budeme informovat předem zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Nebudete mít povinnost pokračovat v používání tohoto webu po každém takovém oznámení, ale pokud budete pokračovat v používání tohoto webu, bude to znamenat, že budete souhlasit s revidovanými Podmínkami.

3) Popis webových stránek

   Toto je oficiální webová stránka společnosti Alvosoft s.r.o., IČ: 03876969. která provozuje síť restauraci Imperial sushi v ČR.

4) Vaše používání webových stránek

  Tyto webové stránky jsou poskytovány pouze pro osobní a nekomerční účely a pouze pro informační účely. I když je vynaloženo veškeré úsilí k aktualizaci a zajištění přesnosti informací obsažených na této webové stránce, Imperial sushi nezaručuje přesnost nebo úplnost informací nebo materiálů dostupných na těchto stránkách.

 Imperial sushi si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit informace nebo materiály na webových stránkách, včetně informací o jídlech, osobách, partnerech, přijetích, výuce, poplatcích a službách.

 Imperial Sushi může kdykoli bez předchozího upozornění přerušit, změnit nebo zpřístupnit programy a služby obsažené na těchto webových stránkách.

  Je odpovědností uživatele konzultovat přímo se zaměstnanci Imperial sushi, zejména předtím, než budete jednat nebo využívat informace na této webové stránce.

  Webové odkazy z této stránky na externí webové stránky Imperial sushi by neměly být vykládány tak, že by znamenaly jakýkoli komerční nebo jiný vztah Imperial sushi a / nebo schválení externí stránky nebo jejího obsahu. Imperial sushi nemá ani nemůže mít žádnou kontrolu nad externími službami a není odpovědná za jejich obsah, provoz nebo použití.

 Imperial sushi nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, odpovědnost, škodu, ať už přímou, nepřímou nebo jinou, osobní újmu nebo jakoukoli povahu výdajů, která může být utrpěna v důsledku nebo která může být přímo nebo nepřímo způsobena, vašim přístupem a používáním webových stránek nebo k jakýmkoli informacím, osobním informacím, materiálům nebo jiným informacím obsaženým na této webové stránce nebo předávaným prostřednictvím této webové stránky. Není-li uvedeno jinak, autorská práva k obsahu této webové stránky jsou vlastnictvím Imperial sushi podle českého autorského zákona.

5) Ochrana dat, soukromí a soubory cookie

  Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s používáním webových stránek, jsou shromažďovány, ukládány, používány a zveřejňovány Imperial sushi v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Navíc, společně s většinou online služeb, používáme soubory cookie, které nám pomáhají pochopit, jak lidé používají webovou stránku, abychom mohli dále zlepšovat službu, kterou nabízíme. Naše používání souborů cookie a způsob, jak zakázat cookies, je vysvětleno v našich Zásadách ochrany osobních údajů. Tím, že přijmete tyto Podmínky a používáte web, souhlasíte s podmínkami zásad ochrany osobních údajů a zásad cookies.